ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία.
Η UNISOFT προσφέρει φορολογιστικές εφαρμογές που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ελληνικού φορολογιστικού πλαισίου και τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των λογιστικών γραφείων.

Οι νέες εφαρμογές της Λογιστικής Σουίτας αξιοποιούν τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η UNISOFT στην ανάπτυξη διαχειριστικών λογιστικών εργαλείων, εμπειρία που προέρχεται από χιλιάδες ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές.

Tο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. της Unisoft είναι το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών.